Steun Euromed

Euromed is afhankelijk van de steun van donateurs. Alleen samen met onze donateurs kunnen we een vuist maken. Voor een beter maatschappelijk klimaat, een betere integratie van migranten en gelijke rechten voor vrouwen, meer ruimte voor kunst en cultuur uit de Arabische en Mediterrane landen buiten de Europese Unie. We kunnen uw steun niet missen. Word nu donateur en ontvang onze berichten over de projecten van Euromed.

Natuurlijk kunt u ons ook eenmalig steunen. Informatie over andere mogelijkheden om Euromed te steunen vindt u onder overig. Omdat Euromed een ‘algemeen nut beogende instelling’ is, kunt u uw donaties opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomens- of vermogensbelasting. Meer informatie vindt u onder fiscus.

Donateur

Geef een vaste bijdrage voor blijvend resultaat. Al voor 5 euro per maand bent u vaste donateur van Euromed. U ontvangt dan informatie over onze projecten, achtergrondnieuws, de resultaten en de laatste ontwikkelingen in de Mediterrane landen waar Euromed actief is. En over allerlei ander Euromed-nieuws, zoals evenementen en interessante tips. U kunt uw vaste bijdrage overmaken naar giro 9402454 t.n.v. Stichting Euromed, Amsterdam.

Eenmalig

Natuurlijk is ook uw eenmalige bijdrage zeer welkom! U kunt uw gift overmaken naar giro 9402454, t.n.v. Stichting Euromed, Amsterdam.

Overige manieren van schenken

Naast het vaste donateurschap en de eenmalige schenking zijn er ook nog andere manieren waarop u Euromed kunt steunen:
- Periodieke schenking
- Nalaten
- Fondswerfactie
Wilt u meer over deze mogelijkheden weten, neem dan contact met ons op:
tel. 020-420 83 79

Fiscus

Omdat Euromed een ‘algemeen nut beogende instelling’ is, kunt u uw donaties opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomens- of vermogensbelasting. Het totaal van de schenkingen die u doet aan ‘instellingen met een algemeen nut’ moet dan wel boven de 1% van uw verzamelinkomen* uitkomen en ten minste € 60,- zijn. Het bedrag dat boven de 1% drempel uitkomt, met een maximum van 10% van uw verzamelinkomen, kunt u als aftrekpost opvoeren.

* Verzamelinkomen bestaat uit het totaal van alle inkomstenbronnen (de drie boxen) waarover u belasting betaalt, zoals salaris, pensioen, rente en winst uit onderneming. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/schenken/. Maar u kunt ook bellen met de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis).