Euromed in de Media

Franse televisie Antenne 2 | dececember 2005
Een interview met twee leden van de Alliantie Orient Méditerranée, Nadia Mabrouk (Euromed) en Dalila Nemla (De Levante) en de schrijver en journalist Fouad Laroui.
Radio-NPS en Studio NMO (Radio 747AM) | december 2005
Interview met Nadia Mabrouk tijdens het Maroc Plus handelbeurs te Rotterdam over de impact van de viering Marokko/Nederland 2005 op de culturele en economische betrekkingen tussen de twee landen.
ATLAS-TV Amsterdam | december 2005
ATLAS-TV Amsterdam heeft bovengenoemd interview ook in Nederland uitgezonden.
Algemeen Dagblad | 21 dec. 2005
Interview met directeur Euromed over de relatie tussen het muticulturalisme en geweld tegen vrouw in migratielanden (door Frank Renout).
TV- RTM (Radio Tˇlˇvision Marocaine) | 18 augustus 2005
Wekelijks interview- en discussieprogramma met John Leerdam (lid Tweede Kamer), Teunis IJdens (onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau) en Nadia Mabrouk (directeur Euromed) Over het SCP-rapport over het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en de opvattingen van de gasten over cultuur en allochtonen. Zie ook www.scp.nl~>
Radio-Omroep, NPS | juli 2005
Over de steun van Nederlandse organisaties aan de petitie voor het doorgeven van de Marokkaanse nationaliteit door de vrouw (in het Arabisch). Zie www.nps.nl/maroc ~>
** | Augustus 2005
Over de positieve resultaten van de petitie: verandering van het familierecht. De Marokkaanse vrouw geeft voortaan ook haar nationaliteit door aan haar kinderen!
Tijdschrift-Mavis | September 2005
Interview met Nadia Mabrouk, directeur van Euromed
Tijdschrift Zorg en welzijn | Augustus 2005
Interview met Nadia Mabrouk, directeur van Euromed
Krant-MUG Amsterdams maandblad | Maart 2005
In Marokko bloeit het feminisme, interview met Hafsa Bekri Lamrani en Nadia Mabrouk. Naar aanleiding van de door Euromed georganiseerde vrouwenbijeenkomst ‘De moderne uitdaging van de Marokkaanse vrouw’ in het kader van het Marokko/Nederland-jaar.
TV-TRTM (Radio & Télévision Marocaine) | December 2004
Over het adviseurschap van Euromed voor de tentoonstelling Marokko, 5000 Jaar Cultuur, in De Nieuwe Kerk, Amsterdam
TV- VARA/ NPS | 29 november 2004
Programma van Paul Witteman over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland na de moord van Theo Van Gogh
TV- RTV | Utrecht Centraal | 12 november 2004
Over de mobilisatie van de Marokkaanse gemeenschap en organisaties na de moord op Theo van Gogh
Radio-Omroep Swedisch Radio | November 2004
Een analyse van de situatie na de moord op Van Gogh in Nederland
Krant- Het Parool | 29 november 2004
Dit gesprek zal heel veel losmaken. Tv-discussie met de Marokkaanse gemeenschap
TV-Duitse Europese Televisieomroep TV | Europa Aktueel | 2004
Documentaire over de opkomst van antisemitisme in Europa en Euromed’s initiatief voor een Joods-Marokkaanse dialoog
Krant - Het Parool | 30 augustus 2003
Op tournee met kunstsubsidie. Interview met initiatiefnemers van projecten die door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst zijn gesubsidieerd
Tijdschrift-01 van Amsterdamse Fonds voor de Kunst | Augustus 2003
"Vooral geiten spreken tot verbeelding". Over het Euromed-project Kunst is toveren
Weekblad-Echo | 11 juni 2003
Feest in de speeltuin
Radio-Amsterdam FM | 29 januari 2003
Een special van een uur over een kinderraadvergadering in het stadsdeel Oud-West tijdens het project Het woord is aan de jeugd
TV-Turkse Kunsteditie MTNL| 11 december 2002
Over het cultureel-educatief project Kunst is Toveren
Weekblad-Ad Valvas | November 2002
Naar aanleiding van discussie tijdens de Euromed jongerensalon in oktober 2002
Weekblad-wijkkrant De Baarsjes | November 2002
"Bekend maakt bemind". Naar aanleiding van Euromed’s initiatief voor een dialooggroep in De Baarsjes
Tijdschrift-Max, Turkse versie Italiaans tijdschrift | Mei 2002
Over het werk van Euromed in Turkije en de Euromediterrane regio
Weekblad, De stem van Dordt | 23 oktober 1999
Turks cultureel weekend blijkt groot succes
Krant-The Wall Street Journal | September 1999
"Turkish culture, like its tulips flowers in the Netherlands". Over het door Euromed geprogrammeerde Turkse Culturele Festival in Dordrecht
Tijdschrift-Opzij | Mei 1999
Marokkaanse vrouwen in debat. Serie vrouwendiscussies over de emancipatie, participatie en ondernemersschap van de eerste generatie-Marokkaanse vrouwen