Projecten

Advisering kunstprijzen & biënnales | Tentoonstellingen | Culturele ontmoetingen | Workshops, lezingen en discussies | Cultuureducatie |

Advisering kunstprijzen & biënnales

augustus 2008 | Buitenland

Go East! Go Syria

Euromed is projectpartner in een uitwisselingsproject, waarbij Syrische en Nederlandse organisaties expertise uitwisselen. Ook wordt er een studiebezoek afgelegd aan jeugdprojecten in Syrië. Met de financiële steun van de Nederlandse ambassade en de Griekse Orthodoxe Kerk te Damascus.
2007 | Nederland

Jubileum: Euromed 10 jaar!

Euromed heeft haar jubileum met bijzondere projecten in Nederland en de Euro-Mediterrane regio gevierd. Het thema cultureel erfgoed kreeg dit jaar een centrale plaats in het programma.
2006-2007 | Nederland

Samenwerking Filmmuseum

Advisering aan het Filmmuseum over manieren om nieuw (allochtoon) publiek te bereiken.
maart 2007 | Nederland

Film in Amsterdam - Den Haag - Nijmegen - Utrecht

In het kader van Euromed Audiovisual programme van de Europese Unie was de film What a wonderful world van Faouzi Bensaïdi (2006, Frankrijk, Marokko, Duitsland) vanaf 15/03/2007 te zien in Rialto en het Filmmuseum (Amsterdam), Lux (Nijmegen), 't Hoogt (Utrecht), Filmhuis (Den Haag) en Biblios (Haarlem).
september 2005 - februari 2006 | Nederland

Alliantie Orient Méditerranée

In 2005 woedde in Nederland opnieuw een discussie over het wel of niet oprichten van een Nederlands instituut À la l'Instituut du Monde Arabe in Parijs, voor kunst en cultuur uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Turkije. De steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht stelden zich kandidaat voor het huisvesten van zo'n prestigieuze instelling.
In Amsterdam bood stadsdeel Oud-Zuid het voormalige gebouw van het stadsarchief als locatie aan. Stadsdeel Oud-Zuid en Stichting De Levante benaderden in september 2005 Euromed voor advies en eventuele partnerschap in het tot stand brengen van het project. Onderdeel van het advies van Euromed was de oprichting van Alliantie Oriënt Méditerranée, met als participanten het Intercultureel Kinderfestival Al Farabi, Sphynx Arts Productions, Rhythm of Reason, De Levante en Euromed. Dit zijn organisaties die zich bewezen hebben in de kunstsector en die beschikken over netwerken in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook beschikken zij over deskundigheid en kennis van de kunst en cultuur van grote migrantengroepen. De bedoeling was dat de alliantie tijdens de oprichting van het instituut de gemeente Amsterdam zou voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen. Zo zou er uiteindelijk een instituut tot stand komen dat kunst en cultuur van migranten op een hoogkwalitatief niveau aan het Nederlandse publiek zou kunnen presenteren.
De gemeente Amsterdam koos voor een andere koers, en ondersteunde de oprichting van Stichting Marhaba. Omdat Euromed twijfelde of Kunst en Cultuurhuis Marhaba deze opdracht naar behoren uit zou kunnen voeren, heeft ze zich in februari 2006 uit de discussie teruggetrokken en de advieswerkzaamheden beëindigd. Ook de samenwerking in de alliantie is van tafel. Het verschil in visies was te groot om een samenwerking met Marhaba of De Levante mogelijk te maken.
In 2007 zette de gemeenteraad de subsidie aan Marhaba stop, omdat het activiteitenplan te mager was. Euromed hoopt nog steeds dat er in de toekomst ruimte zal zijn voor de komst van zo'n prestigieus instituut naar Amsterdam waarbij de nodige visie, know how en financiële middelen voorhanden zijn.

Tentoonstellingen

oktober 2007 | Amsterdam

Multi Cultureel Erfgoed (MCE)

Twee tentoonstellingen hebben in het kader van het project op 6 en 7 oktober plaatsgevonden:
- een groepstentoonstelling, Atelier Route De Baarsjes, Aula gebouw Het Sieraad, postjesweg 1.
- Beeldenarchief De Baarsjes, ondernemershuis West
voorjaar 2007 - najaar 2006 | Marokko

De Taal van de kleur/ Le langage des couleurs

Een uitwisselingsproject op het gebied van cultureel erfgoed en cultuureducatie. Een tentoonstelling i.s.m. het Intercultureel Kinderfestival Al Farabi en het ministerie van cultuur in Marokko met workshops en waar mogelijk discussies. De tentoonstelling reisde na Marokko naar andere Mediterrane landen.
- dec. 2006 - 15 januari 2007, Galerie Mohamed El Fassi te Rabat.
- 16 Jan - Feb. 2007, Galerie Mohamed El Kacimi te Fes in het kader van Fes als culturele Hoofdstad van de Islamitische wereld 2008

Culturele ontmoetingen

voorjaar 2007 | Amsterdam

Ontmoeting in de mediterrane tuin van de Sultan

Groepsbezoeken aan de tentoonstelling Istanbul, de stad van de Sultan. Ontmoeting met de Turkse gastconservator uit het Top Kapi Museum, gevolgd door een discussie over de functie van tuinen in de mediterrane traditie en het culturele erfgoed. Stichting Euromed voor Interculturele Dialoog & Uitwisseling i.s.m. de DialoogGroep DTG-buurt De Baarsjes. 25 en 29 maart,14 april en 4 mei.
december 2006 - Voorjaar 2007 | Amsterdam

Waar woon ik? Ontdek je buurt, ontdek je stad!

Een vrouwenproject over migratie, integratie en cultureel erfgoed in het kader van het programma van de gemeente Amsterdam Wij Amsterdammers II in stadsdeel De Baarsjes.
2007 | Amsterdam

Multi Cultureel Erfgoed (MCE)

Een project over migratie, integratie en de bijdrage van migranten aan het culturele erfgoed in Nederland. Het project gaat o.a. over het erbij horen en de erkenning en herkenning van de (positieve) invloeden van migratie op het Nederlandse erfgoed. Het is een interactief project met en voor bewoners. Een project dat het publiek, de erfgoedinstellingen en de migranten onder deze aan het denken wil zetten over het onderwerp Cultureel Erfgoed in Nederland. Ook ontmoetingen en discussies over het project werden gehouden tijdens de:
- Atelier Route De Baarsjes te midden van de tentoonstelling 'Beeldenarchief De Baarsjes'. 6-7 okt. kelder Ondernemershuis West.
- Ymere conferentie 'In de buurt' als 'Beste practice' project, 12 dec. in het Westergasfabriekterrein

Workshops, lezingen en discussies

oktober 2007 | Amsterdam

Ouder worden in Migratielanden

Een discussieavond naar aanleiding van de film Le grand voyage van de Marokkaanse regisseur Ismaël Ferroukhi rond de thema oud worden, migratie, miscommunicatie tussen generaties, dood en zelfmoord. 8 okt., Centrum Westerwijk.
oktober 2006 | Amsterdam

Samenwerking Filmmuseum

Het Filmmuseum heeft Euromed in 2006 en 2007 gevraagd om samen te werken aan de PR van films zodat deze een nieuw (allochtone) publiek hiermee kunnen bereiken.
oktober 2006 | Amsterdam - Den Haag - Utrecht
L'enfant endormi (Nederlandse Première). Indringend speelfilmdebuut van Yasmine Kassari. Op internationale filmfestivals won L'enfant endormi talloze prestigieuze prijzen. 'Een zeldzaam debuut, zeer geraffineerd gefilmd en subtiel vertolkt', volgens Le Nouvel Observateur. Deze was vanaf 5 oktober 2006 te zien in Rialto (Amsterdam), Filmhuis Den Haag en 't Hoogt (Utrecht). De première werd gevolgd door een discussie met Yasmine Kassari. L'enfant endormi (Nederlandse Première). Indringend speelfilmdebuut van Yasmine Kassari. Op internationale filmfestivals won L'enfant endormi talloze prestigieuze prijzen. 'Een zeldzaam debuut, zeer geraffineerd gefilmd en subtiel vertolkt', volgens Le Nouvel Observateur. Deze was vanaf 5 oktober 2006 te zien in Rialto (Amsterdam), Filmhuis Den Haag en 't Hoogt (Utrecht). De première werd gevolgd door een discussie met Yasmine Kassari.

Cultuureducatie

Euromed zet zich al jaren in voor een betere samenleving waarin begrip en respect voor andere culturen voorop staan. Dit probeert Euromed zo vroeg mogelijk bij kinderen bij te brengen.
oktober 2007 | Amsterdam

Met kinderen rond de Wereld der culturele Erfgoed

Dit was het culturele educatieve onderdeel van het project MCE. Het bestond uit een aantal rondleidingen en gesprekken met kinderen over de tentoonstelling.
november 2006 | Amsterdam

Met kinderen rond de Wereld in zeven spelletjes

I.s.m. medewerkers van de ING bank een spelletjesmiddag in de speeltuin Jongerencentrum Augustinus School, met als bedoeling de kinderen spelenderwijs te laten beseffen dat hun culturele achtergrond geen handicap voor hun toekomst hoeft te zijn. Zondag 19 november.